Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0
Skip Navigation LinksTomtronix : FAQ - Najczęściej zadawane pytania


FAQ - Najczęściej zadawane pytania


PrzepisySerwisPozostałe

Czy oferowane przez Tomtronix przyrządy są zgodne z polskimi przepisami?

Tak, wszystkie oferowane przyrządy są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Praktycznie już od 2002 roku polskie przepisy zostały dostosowane do przepisów Unii Europejskiej w zakresie oferowanych przez nas przyrządów. Obecnie przyrządy wprowadzane na rynek muszą mieć tzw. znak CE, co oznacza, że są zgodne w wymogami dyrektyw europejskich. Przyrządy badane są na zgodność z dyrektywą EMC kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywą LVD niskonapięciową. Znak CE jest umieszczany na obudowie miernika oraz w instrukcji obsługi.
Na życzenie klienta dostarczamy deklarację zgodności CE.

Innym zagadnieniem jest zgodność funkcji pomiarowych danego przyrządu z normami technicznymi. Na przykład przyrządy do badań instalacji elektrycznych w budynkach muszą wykonywać pomiary zgodnie z normą IEC61557, przyrządy do badań rozdzielnic niskonapięciowych muszą mieć funkcje pomiarowe zgodne z normami EN-60439, etc. Informacje te można znaleźć w specyfikacjach lub instrukcjach obsługi, które są dostępne na naszych stronach internetowych.

Czy nowe przyrządy mają świadectwa wzorcowania?

Więkość oferowanych przyrządów ma tzw. certyfikaty kalibracji producenta.
Każdy przyrząd pomiarowy w czasie produkcji musi być skalibrowany według przyrządów wzorcowych producenta. Certyfikaty kalibracji mają różne formy, są to, albo protokoły z wynikami pomiarów, albo dokumenty stwierdzające zgodność przyrządu o danym numerze seryjnym ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi. Świadectwa wzorcowania nazywane są również: świadectwami sprawdzenia, certyfikatami kalibracji, ang. Calibration Certificate, niem. Kalibrierzertifikat.

Czy muszę okresowo wykonywać wzorcowanie przyrządu, jaki jest okres ważności wzorcowania?

Chociaż procedura okresowego sprawdzania wszystkich oferowanych przez nas przyrządów jest dobrowolna (nie jest obligatoryjnie określony okres ważności wzorcowania) to w praktyce bardzo często wymagane jest posiadanie świadectwa wzorcowania lub certyfikatu kalibracji producenta.
Sami narzucamy sobie taki obowiązek, jeżeli nasza firma ma ISO 9000 i dane przyrządy są ujęte na liście wymagających okresowego sprawdzenia, sami wtedy określamy okres, co jaki, powinny być powtarzane wzorcowania.
Jeżeli inwestor zlecający pomiary wymaga wylegitymowania się świadectwem wzorcowania, wtedy również musimy je wykonać. W takim przypadku inwestor sam określa, jak długo, według niego, ważne jest wcześniej wykonane wzorcowanie.

Ogólnie zaleca się wykonywanie wzorcowania przyrządów pomiarowych przynajmniej co 12÷13 miesięcy. Czasami producent podaje zalecany okres powtarzania wzorcowania, ale nie są to informacje do końca wiążące, ponieważ okres ten jest zależy od sposobu eksploatacji danego miernika. Bardzo intensywna eksploatacja wymaga częstszego wykonywania wzorcowania.

Okresowe wykonywanie wzorcowania jest bardzo dobrym zwyczajem, ale nie można go demonizować. Fakt posiadania świadectwa wzorcowania nie gwarantuje prawidłowych pomiarów! Przyrząd może ulec częściowemu uszkodzeniu w każdej chwili, dlatego należy zawsze być czujnym. Gdy wydaje nam się, że wyniki pomiarów są nieprawidłowe, jeżeli nie możemy sami tego zweryfikować, należy przyrząd oddać do wzorcowania, albo do serwisu.

Paradoksalnie, wzorcowanie wykonane po pomiarach, bardziej uwiarygodnia wcześniej wykonane pomiary, niż te, które będą wykonane później.

Gdzie można wykonać wzorcowanie i ile kosztuje?

Zdecydowaną większość oferowanych przez nas przyrządów można wzorcować w naszym Laboratorium i zachęcamy Państwa do naszych usług. Gwarantujemy prawidłowe i bezpieczne dla przyrządów wykonywanie badań. W przypadku niesprawności badanego przyrządu tylko my jesteśmy w stanie dokonać autoryzowanych napraw.

Oprócz naszego laboratorium wzorcowanie można zlecić w innych niezależnych laboratoriach.

Można je wykonać w laboratoriach terenowych oddziałów Głównego Urzędu Miar.
Wykaz oddziałów GUM podany jest na stronach internetowych Oddziały GUM

Wzorcowanie można zlecić również laboratoriom, które posiadają akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Laboratoria akredytowane przez PCA mają uwierzytelnione i nadzorowane przez PCA procedury wykonywania wzorcowania. Na stronach internetowych PCA dostępny jest wykaz laboratoriów posiadających akredytację - Wyszukiwarka PCA.

Koszt wzorcowania, jest wyceniany według roboczogodzin pracy laboratorium. Im przyrząd ma więcej funkcji pomiarowych, tym droższe jest wzorcowanie. Może się zdarzyć, że wzorcowanie taniego multimetru (o wielu funkcjach i podzakresach pomiarowych) może być dużo droższe niż sam przyrząd.


Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej