Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Przyrządy do badań instalacji solarnych
Zestawienie | PVCHECKs | PVCHECKs-PRO | PV-ISOTEST | I-V400w | I-V500w | I-V600 | SOLAR I-Ve | SOLAR-02 | SOLAR03 | HT304 | HT305 | PV204 | HT65 |

Wielofunkcyjny miernik instalacji solarnych PVCHECKs

(pomiary: rezystancji izolacji Riso, przewodów ochronnych Rpe, Voc, Isc, sprawności)

OpisDane techniczneCeny/ZakupyDo pobraniaFilmy
Widok PVCHECK

Widok PVCHECKs

Opis

Wielofunkcyjny przyrząd do badań odbiorczych bezpieczeństwa elektrycznego (rezystancja izolacji i ciągłości przewodów ochronnych) oraz do pomiarów modułów/gałęzi/całych macierzy paneli PV dla oceny sprawności działania systemu fotowoltaicznego.

PVCHECK to niezbędny przyrząd dla każdego wykonawcy elektrowni solarnych.

Automatyczny, sekwencyjny pomiar (wszystkie pomiary wymagane przez IEC/EN62446 mogą być wykonane w ciągu 30 sekund):

 • Pomiar rezystancji izolacji do 1000VDC
  (pod napięciem - bez potrzeby zwierania zacisków plus i minus)
 • Ciągłość przewodów ochronnych prądem 200mA
 • Napięcie rozwarcia Voc do 1000V oraz prąd zwarcia Isc do 15A, również w przeliczeniu do warunków standardowych STC

Wielofunkcyjny przyrząd PVCHECKs pozwala na szybkie i bezpieczne wykonywanie badań odbiorczych przewidzianych dla systemów PV (dla strony DC), jak również wykonuje badania pracujących modułów/gałęzi zgodnie z zaleceniami IEC/EN62446.

PVCHECKs weryfikuje ciągłość przewodów ochronnych (oraz złącz) i wykonuje pomiar rezystancji izolacji przewodów aktywnych w modułach, gałęziach lub pól fotowoltaicznych zgodnie z wymaganiami IEC/EN62446, bez potrzeby zwierania zacisków dodatniego z ujemnym.

Dla systemów z wieloma identycznymi gałęziami, wartości napięcia rozwarcia Voc i prądu zwarcia Isc poszczególnych gałęzi powinny być porównywane w stabilnych warunkach promieniowania słonecznego. Wartości te powinny być takie same (typowo w zakresie 5%). Jeżeli warunki nasłonecznienia nie są stabilne, wtedy należy użyć opcjonalnego wzorcowego ogniwa HT304N, aby przyrząd dokonał ekstrapolacji pomiarów poszczególnych gałęzi do warunków standardowych STC, co umożliwi wiarygodne porównania gałęzi mimo zmiennych warunków promieniowania słonecznego w trakcie pomiarów różnych gałęzi.

PVCHECKs pozwala weryfikować pracujące gałęzie PV zgodnie z wymaganiami IEC/EN62446 poprzez pomiar napięcia rozwarcia obwodu i prądu zwarcia w warunkach pracy i odniesieniu do warunków standardowych STC (poprzez pomiar promieniowania słonecznego). Przyrząd automatycznie sprawdza 5% odchylenie Voc i Isc poprzez porównanie dopiero co zmierzonej wartości do średniej z ostatnich 10 zmierzonych gałęzi PV (użytkownik nie musi tych obliczeń wykonywać ręcznie).

Ocena sprawności gałęzi/modułów PV poprzez możliwość długotrwałej rejestracji parametrów (z ustawianym interwałem zapisu). Funkcja automatycznej rejestracji jest szczególnie istotna ze względu na nieliniową zależność charakterystyk PV od warunków promieniowania słonecznego. Procedura długotrwałej rejestracji jest konieczna do prawidłowej oceny sprawności instalacji w zmiennych warunkach oświetlenia słonecznego.

PVCHECKs również pozwala na dokonywanie analizy działania całych macierzy PV (DC) w warunkach pracy (podłączonych do inwertera) zapewniając wskazanie mocy generowanej i sprawności całej instalacji (od strony DC) tak, jak specyfikuje norma IEC/EN62446. Pomiar ten wymaga użycia opcjonalnych akcesoriów SOLAR02 oraz HT304N.

Wbudowana baza danych do zarządzania 30 typami modułów fotowoltaicznych (30 000 modułów poprzez software). Specyfikacja modułów zawarta w bazie danych jest wykorzystywana w trakcie pomiarów do weryfikacji bieżących wyników pomiarów.

Przeczytaj: Przewodnik dla instalatorów sytemów PV

Cechy szczególne

 • Funkcje pomiarowe:
  • Zakres IVCK - seria szybkich sekwencyjnych pomiarów zgodnie z wytycznymi normy IEC/EN62446
   • Pomiar napięcia rozwarcia Voc (pomiar do 1000V DC), prądu zwarcia Isc (pomiar do 15A DC) z możliwością pomiaru mocy strumienia promieniowania słonecznego Irr za pomocą opcjonalnego wzorcowego fotoogniwa oraz temperatur otoczenia i modułu PV za pomocą opcjonalnej sondy temperaturowej.
    - Jeżeli były wykonane pomiary Irr oraz temperatur - wtedy wyniki zostaną przeliczone do warunków STC
    - Przyrząd automatycznie obliczy odchyłkę wyników Voc oraz Isc i sprawdzi, czy dla danej gałęzi mieszczą się one w zadanej tolerancji.
   • Pomiar rezystancji izolacji Ri z napięciami 250V, 500V, 1000VDC pod napięciem - bez potrzeby zwierania zacisków plus i minus
   • Pomiar rezystancji przewodów ochronnych Rpe prądem 200mA
   • Jeżeli wszystkie wyniki będą pozytywne wtedy pojawi się ocena OK
  • Zakres LOWΩ - Test ciągłości przewodów ochronnych prądem 200mA z funkcją kalibracji przewodów pomiarowych
  • Zakres MΩ - Pomiar rezystancji izolacji z napięciami 250V, 500V, 1000VDC pod napięciem - bez potrzeby zwierania zacisków plus i minus
  • Zakres EFF - Ocena sprawności instalacji PV dla strony DC (ocena sprawności macierzy modułów PV)
   W trybie EFF przyrząd wykonuje pomiary modułów/gałęzi/macierzy strony DC i zapisuje uzyskane wyniki z ustawionym interwałem rejestracji od 5sek. do 60min. Automatyczna długotrwała rejestracja umożliwia ocenę pracy systemu przy różnych warunkach promieniowania słonecznego.
   • W trybie ze współpracą z opcjonalną przystawką SOLAR-02 rejestrowane są dane:
    • Irr - strumień mocy promieniowania słonecznego
    • Vdc - napięcie DC
    • Idc - prąd DC
    • Pdc - moc DC
    • Tc - temperatura otoczenia
    • Te - temperatura modułu PV
    • nDC - obliczony współczynnik sprawności strony DC instalacji PV (najważniejszy parametr oceny sprawności)
   • W trybie bez obecności opcjonalnej przystawki SOLAR-02 rejestrowane są dane:
    • Vdc - napięcie DC
    • Idc - prąd DC
    • Pdc - moc DC
 • Pomiar strumienia mocy promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego fotoogniwa HT304N
 • Pomiar temperatury otoczenia oraz modułu PV za pomocą opcjonalnej sondy PT300N
 • Opcjonalna przystawka SOLAR-02 do pomiarów oddalonych strumienia mocy promieniowania słonecznego i temperatur (transmisja wyników do PVCHECK poprzez RF)
 • Porównanie z warunkami wzorcowymi (STC 1000W/m2, 25°C)
 • Opcjonalny mechaniczny inklinometr do wykrywania kąta padania promieniowania słonecznego
 • Wewnętrzna pamięć do magazynowania wyników
 • Port optyczny/USB do podłączenia do PC
 • Pomoc "On line" na wyświetlaczu
 • Pełna instrukcja w języku polskim

 
Sprawdzenie bezpieczeństwa   Sprawdzenie bezpieczeństwa (Ri i Rpe)
PVCHECKs weryfikuje ciągłość przewodów ochronnych (i skojarzonych złącz) oraz mierzy rezystancję izolacji przewodów aktywnych modułu, gałęzi lub farmy zgodnie z zaleceniami IEC/EN62446, bez potrzeby użycia żadnego zewnętrznego wyłącznika do zwierania zacisków dodatniego i ujemnego.
     
  Pomiar rezystancji izolacji dla instalacji PV odseparowanej od ziemi
Przyrząd PVCHECK wykonuje jeden bezpośredni pomiar rezystancji izolacji całej instalacji PV z napięciem pomiarowym do 1000VDC. Wynikiem pomiaru jest całkowita rezystancja Riso, rezystancja bieguna dodatniego Riso+ oraz rezystancja bieguna ujemnego Riso-.
   
  Pomiar IVCK
Automatyczny pomiar VOC, ISC , ciągłości przewodów ochronnych Rpe modułu/łańcucha PV (w trybie bez pomiaru promieniowania słonecznego).
     
     
  Pomiar IVCK+Irr
Automatyczny pomiar VOC, ISC, ciągłości przewodów ochronnych modułu/łańcucha PV, łącznie z pomiarem strumienia promieniowania słonecznego Irr oraz temperatury otoczenia i panelu, za pomocą opcjonalnych akcesoriów SOLAR-02, HT304N i PT300N co pozwala na ekstrapolację wyników do warunków wzorcowych STC.
     
     
Sprawdzenie funkcjonalności   Kontrola kompatybilności gałęzi
PVCHECKs weryfikuje sprawność zgodnie z zaleceniami EN62446 poprzez pomiar napięcia rozwarcia (VOC) i prądu zwarcia (ISC) w warunkach pracy oraz ekstrapoluje wyniki do STC (poprzez pomiar promieniowania słonecznego). Na koniec, wyświetla pomiary i automatycznie porównanie do średniej z gałęzi PV poprzednio badanych. Pomiar taki pozwala na weryfikację gałęzi, czy ich wyniki mieszczą się w wymaganej maksymalnej odchyłce (typowo 5%).
     
Sprawdzenie osiągów   Sprawdzenie sprawności strony DC
PVCHECKs analizuje osiągi łańcuchów lub całej macierzy PV (DC) w warunkach pracy (podłączone do inwertera) wyświetlając generowaną moc oraz efektywność farmy PV zgodnie z IEC/EN62446.
     
SOLAR-02   SOLAR-02
Procując w trybie samodzielnym, opcjonalna zewnętrzna przystawka SOLAR-02 przy współpracy z wzorcowym fotoogniwem HT304N oraz sondą temperaturową PT300N mierzy i prezentuje wartości  promieniowania oraz temperatury modułu PV i otoczenia (idealne rozwiązanie podczas wstępnego testu instalacji).

Oprócz tego SOLAR-02 umożliwia zdalną rejestrację pomiarów w celu późniejszego przesłanie ich do PVCHECKs, który wykorzystuje zarejestrowane warunki pomiarów do ekstrapolacji wyników do warunków STC.
     
HT304N   HT304N
Wzorcowe fotoogniwo HT304N pozwala na wykonywanie pomiarów promieniowania słonecznego dla modułów PV monokrystalicznych oraz polikrystalicznych.Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej