Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Przyrządy do badań instalacji solarnych
Zestawienie | PVCHECKs | I-V400w | I-V500w | SOLAR I-Ve | SOLAR 300N | MPP300 | SOLAR-02 | HT304 | HT204 |

Wielofunkcyjny miernik instalacji solarnych PVCHECKs

(pomiary: rezystancji izolacji Riso, przewodów ochronnych Rpe, Voc, Isc, generowanej mocy)

OpisDane techniczneZakupyDo pobraniaFilmy
Widok PVCHECK

Widok PVCHECKs

Opis

Wielofunkcyjny przyrząd do badań odbiorczych bezpieczeństwa elektrycznego oraz działania systemu fotowoltaicznego.

Automatyczny, sekwencyjny pomiar AUTOTEST (wszystkie pomiary wymagane przez IEC/EN62446 mogą być wykonane w ciągu 30 sekund):

 • Pomiar rezystancji izolacji do 1000VDC
 • Napięcie rozwarcia Voc do 1000V oraz prąd zwarcia Isc do 15A
 • Ciągłość przewodów ochronnych prądem 200mA

Wielofunkcyjny przyrząd PVCHECKs pozwala na szybkie i bezpieczne wykonywanie badań odbiorczych przewidzianych dla systemów PV (dla strony DC), jak również wykonuje badania pracujących modułów/gałęzi zgodnie z zaleceniami IEC/EN62446.

PVCHECKs weryfikuje ciągłość przewodów ochronnych (oraz złącz) i wykonuje pomiar rezystancji izolacji przewodów aktywnych w modułach, gałęziach lub pól fotowoltaicznych zgodnie z wymaganiami IEC/EN62446, bez potrzeby zwierania zacisków dodatniego z ujemnym.

PVCHECKs pozwala weryfikować pracujące gałęzie PV zgodnie z wymaganiami IEC/EN62446 poprzez pomiar napięcia rozwarcia obwodu i prądu zwarcia w warunkach pracy i odniesieniu do warunków standardowych STC (poprzez pomiar promieniowania słonecznego). Zapewnia natychmiastowe wyniki dla obu pomiarów wartości bezwzględnych i dla pomiarów porównanych z poprzednio badanymi gałęziami PV.

PVCHECKs również pozwala na dokonywanie analizy działania całych macierzy PV (DC) w warunkach pracy (podłączonych do inwertera) zapewniając wskazanie mocy generowanej i sprawności całej instalacji tak, jak specyfikuje norma IEC/EN62446. Pomiar ten wymaga użycia opcjonalnych akcesoriów SOLAR02 oraz HT304N.

Funkcje pomiarowe

 • Test ciągłości przewodów ochronnych prądem 200mA
 • Pomiar rezystancji izolacji z napięciami 250V, 500V, 1000VDC
 • Napięcie rozwarcia (Voc) pomiar do 1000V DC
 • Prąd zwarcia (Isc) pomiar do 15A DC
 • Pomiar napięcia DC - prądu DC - mocy DC
 • Pomiar strumienia mocy promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego ogniwa HT304N
 • Pomiar temperatury otoczenia oraz modułu PV za pomocą sondy PT300N
 • SOLAR-02 przystawka do pomiarów oddalonych promieniowania słonecznego i temperatur (złącze RF)
 • Rejestracja parametrów instalacji PV (strony DC) z programowanym IP (5s ÷ 60min)
 • Użycie współczynnika kompensacji Pdc zgodnie z temperaturą otoczenia i modułu
 • Wyniki pomiarów są porównywane do wartości deklarowanych przez producenta modułu
 • Porównanie z warunkami wzorcowymi (STC 1000W/m2, 25°C)
 • Wynik OK/NO
 • Sprawdzenie pracy gałęzi PV
 • Mechaniczny inklinometr do wykrywania kąta padania promieniowania słonecznego
 • Wbudowana baza danych do zarządzania 30 typami modułów fotowoltaicznych (30 000 modułów poprzez software)
 • Wewnętrzna pamięć do magazynowania wyników
 • Port optyczny/USB do podłączenia do PC
 • Pomoc "On line" na wyświetlaczu
 • Pełna instrukcja w języku polskim

 
Sprawdzenie bezpieczeństwa   Sprawdzenie bezpieczeństwa
PVCHECKs weryfikuje ciągłość przewodów ochronnych (i skojarzonych złącz) oraz mierzy rezystancję izolacji przewodów aktywnych modułu, gałęzi lub farmy zgodnie z zaleceniami IEC/EN62446, bez potrzeby użycia żadnego zewnętrznego wyłącznika do zwierania zacisków dodatniego i ujemnego.
     
  Pomiar rezystancji izolacji dla instalacji PV odseparowanej od ziemi
Przyrząd PVCHECK wykonuje jeden bezpośredni pomiar rezystancji izolacji całej instalacji PV z napięciem pomiarowym do 1000VDC. Wynikiem pomiaru jest całkowita rezystancja Riso, rezystancja bieguna dodatniego Riso+ oraz rezystancja bieguna ujemnego Riso-.
   
  Pomiar IVCK
Automatyczny pomiar VOC, ISC , ciągłości przewodów ochronnych Rpe modułu/łańcucha PV (bez pomiaru promieniowania słonecznego).
     
     
  Pomiar IVCK+Irr
Automatyczny pomiar VOC, ISC, ciągłości przewodów ochronnych modułu/łańcucha PV, łącznie z pomiarem strumienia promieniowania słonecznego Irr oraz temperatury otoczenia i panelu, za pomocą opcjonalnych akcesoriów SOLAR-02 i HT304N.
     
     
Sprawdzenie funkcjonalności   Sprawdzenie funkcjonalności
PVCHECKs weryfikuje funkcjonalność zgodnie z zaleceniami EN62446 poprzez pomiar napięcia rozwarcia (VOC) i prądu zwarcia (ISC) w warunkach pracy oraz ekstrapoluje wyniki do STC (poprzez mierzenie promieniowania słonecznego). Na koniec, wyświetla pomiary i porównanie do gałęzi PV poprzednio badanych.
     
Sprawdzenie osiągów   Sprawdzenie osiągów
PVCHECKs analizuje osiągi całej macierzy PV (DC) w warunkach pracy (podłączone do inwertera) wyświetlając generowaną moc oraz efektywność farmy PV zgodnie z IEC/EN62446.
     
SOLAR-02   SOLAR-02
Dzięki przystawce zewnętrznej SOLAR-02 zmierzone wartości  promieniowania oraz temperatury modułu/otoczenia są pokazane również w "niezależnym trybie" (idealne rozwiązanie podczas wstępnego testu instalacji) oprócz rejestracji/pomiaru za pomocą PVCHECKs.
     
HT304N   HT304N
Wzorcowe fotoogniwo HT304N pozwala na wykonywanie pomiarów promieniowania słonecznego dla modułów PV monokrystalicznych oraz polikrystalicznych.Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej